polsusz
English

Wspomnienie

…pamięć zostaje
 
Dnia 03.03.2014 roku
zmarł  Edmund Kopyłowski, Prezes „POLSUSZ-u”.
Z dniem 15.03.2014 roku Jego syn Adam Kopyłowski przejął
obowiązki Prezesa firmy.
 
Edmund Kopyłowski
 
Wspomnienie Edmunda Kopyłowskiego
 
W historii naszej firmy, Prezes Edmund Kopyłowski był fundamentalną postacią. Tworzył ją od 1985 roku; w pierwszych latach działalności wraz z pięcioma udziałowcami.
 
Funkcję Prezesa Zarządu Kujawskiego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa, Produkcji i Usług Rolniczych „POLSUSZ” sp. z o.o. Edmund Kopyłowski  pełnił od 2004 roku.
 
Był głęboko zaangażowany w realizację zadań firmy, wypracowanie i utrzymanie właściwego  jej wizerunku w branży suszarniczej oraz ludzkie problemy swoich pracowników.
 
Wytężona i sumienna praca  została zauważona. W 2010 roku firma uzyskała „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”, a w 2011 roku otrzymała tytuł „Rzetelni w Biznesie”.
 
 
Prezes Edmund Kopyłowski do końca życia czuwał nad sprawnym funkcjonowaniem suszarni, którą wraz z oddaną załogą uczynił firmą biznesowego zaufania.
Pamiętamy Go, jako człowieka wymagającego, rzetelnego i konsekwentnego ale też  wyrozumiałego, zawsze gotowego nieść pomoc potrzebującym. Żył z ludźmi i dla ludzi.
 
Wspominając Edmunda Kopyłowskiego, można tylko powiedzieć:
„Dziękujemy, że byłeś, Panie Prezesie”
 
 
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Rodzinie i wszystkim Bliskim Edmunda Kopyłowskiego Prezesa Kujawskiego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Produkcji i Usług Rolniczych„POLSUSZ” Sp. z o.o. w Łówkowicach składają
Współpracownicy

 

Nasze certyfikaty

Z naszej galerii